Junta

La Junta actual ha estat renovada en l’assemblea del 5 de juny del 2023, per un mandat de quatre anys. Aquesta està integrada per un grup de persones amb diferents sensibilitats, emprenedores i compromeses, amb l‘objectiu de tirar endavant iniciatives variades en l’àmbit cultural i fer de l’Orfeó Vigatà una entitat de referència a la ciutat de Vic i comarca.

Organigrama actual:

Presidenta:       Sara Duch Guillot

Vicepresident:  Pere Roca Solerdelcoll

Secretària:        Núria Puigdesens Verdaguer

Tresorera:          Beatriz Martínez González

Vocals:               Jordi González Garcia, Ismael Perramon Mir,  Marçal Vilà Pla, Irene Vilanova Prat.