Llei de Transparència

L’Orfeó Vigatà vol ser una entitat transparent en la seva gestió, d’acord amb la Llei catalana 19/2014, de 19 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per permetre a les persones un accés fàcil a la informació de la nostra organització.

VEGEU ESTATUTS:

 

VEGEU REGLAMENT RÈGIM INTERN: